درخت کهنسال گردو

درخت کهنسال جدای از گوناگونی همواره نماد جاودانگی ست، نسل‌ها از پی نسل ها میگذرند اما او همچنان استوار سایه می گستراند. اگر روزی به زبان آید هزار هزار حرف دارد که با تو بگوید؛ چه معشوقه ها که در سایه سارش دل به هم داده و چه عاشق هایی که بر او تکیه کرده […]

بند تاریخی روستای شاه رستم

در جغرافیای کوهستانی روستای کهن شاه رستم در نقطه ای مطلوب شکافی بزرگ مابین دو کوه واقع شده است، مردمان باستان در این نقطه سیل بندی استوار از مصالح باستانی ایران(سنگ و ساروج)بنا نمودند تا در پایین دست آن عرصه ای فرخنده از سرسبزی و زیبایی را پدید آورند… پ.ن:طبق بررسی کارشناس های میراث فرهنگی […]

مقبره ی شاه رستم

این بنا که از بالا به آن می‌نگرید مقبره ی شیخ زین الدین علی بن رُستم است. که 800 سال از عمر آن می‌گذرد.بر لوح فیروزه ای سنگ مزار ایشان چنین نوشته: وفات شهید مفخر المشایخ زین الدین علی بن شیخ تاج الدین رُستم بن محمد بن… به احتمال قریب به یقین نام روستا از […]