یک روز بهاری زیبا با اقامتگاه بوم گردی شاه رستم

گزارش یک روز بهاری
Video by @mahmoodabedi064
Edit by @alikazemi_68
موسیقی انتخابی از آلبوم گلبانگ 2 استاد شجریان/آهنگساز استاد فریدون شهبازی

به اشتراک بزارید