وسیله های روستا

تراکتور فرهاد

سالهای سال هست که توی کوچه باغ های سرسبز شاه رستم تردد میکنه ولی هنوزم با چراغ راستش دقیق جلوی پاشو نیگا میکنه، تا مبادا از روی یه جونور رهگذر رد شه!
درسته پیره ولی همه ی حواسش به اینه که چرخاش قرص و محکم بچرخه تا چرخِ کار و روزی مش فرهاد خوب بچرخه… بعضی وقتا خستش میشه ولی تو بگو خم به ابرو میاره!؟…نه.
اسمش “رومانی فرهاد” هست و رسمش، رسم وفا به طبیعت و صاحبشه.
عکس مربوط به پیرترین تراکتور فعال شاه رستم است که متعلق به آقای فرهاد رحیمی میباشد.
در پست های آینده به معرفی بعضی از وسیله های قدیمی شاه رستم خواهم پرداخت که در جریان زندگی و معاش روستاییان نقش مهمی داشته است.
عکس از: m.pirzadeh@
متن از: alikazemi_68@

وسیله ی روستا
تراکتور فرهاد
به اشتراک بزارید