باران بهاری

#باران_بهاری

{پیشنهاد می کنم با هدفن بشنوید}

لطفا نظرتون رو برامون کامنت کنید.

ویدئو از  mahmoodabedi064@

اِدیت از  alikazemi_68@

موسیقی انتخابی از آلبوم (به خاطر سنگفرشی که مرا به تو می رساند)، تِرَک  almost worried eyes

به اشتراک بزارید