صبح بهار

سحر با من در آمیزد که برخیز
نسیمم گل به سر ریزد که برخیز
زرافشان دختر زیبای خورشید
سرودی خوش بر انگیزد که برخیز
#فریدون_مشیری
ویدئو از: m.pirzadeh@

به اشتراک بزارید