میراث طبیعی

درخت کهنسال (میراث طبیعی ارزشمند)

درخت هرچه سالخورده تر باشد

سترگ تر است و پرارزش تر

 

ريشه اش هرچه عميق تر

پادرجاي تر در برابر طوفان

 

شاخسارش هرچه انبوه تر

پناهش امن تر

 

تنه اش هرچه به نيروتر

تکيه گاهي اطمينان بخش تر

 

تاجش هرچه برتر

سايه اش دعوت کننده تر

 

هر حلقه اش نشان نماياني است

از روزگاري که پسِ پشت نهاده..

 

همچون چيني بر چهره

 

#مارگوت_بیکل

ترجمه ی تألیف گون از #احمد_شاملو

عکس از @mahmoodabedi064

 

میراث طبیعی

به اشتراک بزارید