برف نو {احمد شاملو}

برف نو، برف نو، سلام، سلام! بنشین، خوش نشسته ای بر بام. پاکی آوردی – ای امید سپید!- همه آلوده گی ست این ایام. راه شومی ست می زند مطرب تلخ واری ست می چکد در جام اشک واری ست می کشد لبخند ننگ واری ست می تراشد نام شنبه چون جمعه، پار چون پیرار، […]

خیام

#تا_چه_حد_اندیشه_هایتان_می_تواند_جهان_شمول_باشد_؟ پست موقت به مناسبت روز خیام آنان که محیط فضل و آداب شدند در جمع کمال شمع اصحاب شدند ره زین شب تاریک نبردند به روز گفتند فسانه ای و در خواب شدند #خیام “پیشنهاد می کنم با هدفن بشنوید” ویدئو از mahmoodabedi064@ ویرایش از alikazemi_68@ انتخاب موسیقی از آلبوم رباعیات خیام آهنگساز: فریدون […]