باران بهاری

#باران_بهاری {پیشنهاد می کنم با هدفن بشنوید} لطفا نظرتون رو برامون کامنت کنید. ویدئو از  mahmoodabedi064@ اِدیت از  alikazemi_68@ موسیقی انتخابی از آلبوم (به خاطر سنگفرشی که مرا به تو می رساند)، تِرَک  almost worried eyes