برداشت محصول

کاشت، داشت و برداشت مصادیق بسیاری دارد از خلقت و زندگی و آخرت گرفته تا کارما و… اما میخواهیم شما را با مصداق حقیقی #برداشت که #تابستان_مهربان نیز مظهر آن است آشنا کنیم. همه شاید با خود بيانديشند که فقط سختی کار در مراحل کاشت و داشت بر بشر واقع می‌شود اما برداشت نیز مشقت […]