خیام

#تا_چه_حد_اندیشه_هایتان_می_تواند_جهان_شمول_باشد_؟ پست موقت به مناسبت روز خیام آنان که محیط فضل و آداب شدند در جمع کمال شمع اصحاب شدند ره زین شب تاریک نبردند به روز گفتند فسانه ای و در خواب شدند #خیام “پیشنهاد می کنم با هدفن بشنوید” ویدئو از mahmoodabedi064@ ویرایش از alikazemi_68@ انتخاب موسیقی از آلبوم رباعیات خیام آهنگساز: فریدون […]