مستند شستن و چیدن پشم گوسفندها

“میش (گوسفند) شستن” یکی از کارهایی که هرسال یک بار و اونم توی فصل بهار انجام می شه شستن گوسفند ها(میش و قوچ) هست. این یه کار تیمیه و از عهده ی هر گوسفند دار به تنهایی بر نمیاد، بنابراین روزی رو برای این کار مقرر می کنن که در شاه رستم معمولا اواخر بهار […]