درخت کهنسال (میراث طبیعی ارزشمند)

درخت هرچه سالخورده تر باشد سترگ تر است و پرارزش تر   ريشه اش هرچه عميق تر پادرجاي تر در برابر طوفان   شاخسارش هرچه انبوه تر پناهش امن تر   تنه اش هرچه به نيروتر تکيه گاهي اطمينان بخش تر   تاجش هرچه برتر سايه اش دعوت کننده تر   هر حلقه اش نشان […]

درخت کهنسال گردو

درخت کهنسال جدای از گوناگونی همواره نماد جاودانگی ست، نسل‌ها از پی نسل ها میگذرند اما او همچنان استوار سایه می گستراند. اگر روزی به زبان آید هزار هزار حرف دارد که با تو بگوید؛ چه معشوقه ها که در سایه سارش دل به هم داده و چه عاشق هایی که بر او تکیه کرده […]

درخت گردو و بهار

درخت گردو خصلتی منحصر به فرد دارد.آن هنگام که طبیعت،مغرورِ سرسبزی و طراوت بهار است وی هنوز در خواب زمستانی است… بالأخره بعد از بقیه ی درختان او نیز برگ می‌رویاند اما برگهایی به رنگ خزان!!! بقیه ی اصحاب طبیعت با خود می گویند… به او نگاه کن… بیچاره… هنوز بهار نشده خزان است…!! اما […]