دود

از آمدن و رفتن ما سودی کو وز تار امید عمر ما پودی کو چندین سروپای نازنینان جهان می‌سوزد و خاک می‌شود دودی کو!!؟ #خیام با هدفن بشنوید ویدیو از mahmoodabedi064@ تدوین از alikazemi_68@ موسیقی قطعه ی “درانتظار”، آهنگساز:پیمان یزدانیان