کارآوا

مولود عزیزی: خداوندا تو آگاهی به عادل هَف‌ هَش چیز آرزو دارم بر این دل… اول یه زور بازو پهلوانی که بار صد مَنی بردارُم از گِل ** که هفتم تاجری باشم به شیراز تموم تاجرا گفتارت ای دل که هشتم کشتی اندازُم به دریا… 📍این آوازها سینه به سینه و نسل به نسل رسیده.بهشان […]

مستند روستای شاه رستم قسمت دوم

#شاه_رستم#قسمت_دوم خداوندا تو آگاهی به عادل هفت هشت چیز آرزو دارم بر این دل… اول یه زور بازو پهلوانی که بار صد منی بردارُم از گِل …….. که هفتم تاجری باشم به #شیراز تموم تاجرا گفتارت ای دل که هشتم کشتی اندازُم به دریا… ✏مش فاطمه زن یکی از پسران شیخ کریم است همان پسرش […]