مقبره ی شاه رستم

این بنا که از بالا به آن می‌نگرید مقبره ی شیخ زین الدین علی بن رُستم است. که 800 سال از عمر آن می‌گذرد.بر لوح فیروزه ای سنگ مزار ایشان چنین نوشته: وفات شهید مفخر المشایخ زین الدین علی بن شیخ تاج الدین رُستم بن محمد بن… به احتمال قریب به یقین نام روستا از […]