کارآوا

کارآوا

مولود عزیزی:

خداوندا تو آگاهی به عادل

هَف‌ هَش چیز آرزو دارم بر این دل…

اول یه زور بازو پهلوانی

که بار صد مَنی بردارُم از گِل

**

که هفتم تاجری باشم به شیراز

تموم تاجرا گفتارت ای دل

که هشتم کشتی اندازُم به دریا…

📍این آوازها سینه به سینه و نسل به نسل رسیده.بهشان (کارآوا) می گویند.ترانه های فولکلوری که زنان روستا حین انجامِ فعالیت های روزانه به وقتِ نان پختن،پایِ گهواره،شیردوشیدن،قالی بافی،جمع کردن گیاهان در صحرا و کوه ودشت…می خوانند و سختی کار را برایِ خودشان آسان می کنند…شما در روستا و شهر‌کوچک خود چه کارآواهایی تا بحال شنیده اید؟

🔔روستای شاه رستم  در شمال شرق استان فارس ۴۰ کیلومتر ی جنوب بوانات است .

ویدیو ،متن ،تدوین:مولود عزیزی  @_moloudazizi_

به اشتراک بزارید